De beste 3 buurthuizen in Enschede

De beste buurthuizen van Enschede zijn levendige ontmoetingsplekken, waar buurtbewoners, en organisaties in de wijk samenkomen. Er worden regelmatig activiteiten georganiseerd, er worden lessen gegeven en voorstellingen, workshops en vergaderingen gehouden. De beste buurthuizen zijn multifunctioneel: ze bieden een plek voor iedereen in de wijk die er een activiteit wil doen of gewoon even gezellig zijn buren wil ontmoeten. Zij vormen de spil van de wijk. Jong en oud komt er, voor iedereen is er plek en voor iedereen is er wat te doen. De buurt voelt zich er thuis.

Ontmoetingscentrum

De huidige samenleving vraagt om plaatsen waar burgers elkaar kunnen ontmoeten. Om op  ongedwongen wijze samen te zijn. Een plek waar je als buurtbewoner eens even je hart kunt luchten, als dat nodig is, maar ook gewoon een kopje koffie kunt drinken met elkaar. Waar je sportactiviteiten kunt doen, maar ook met elkaar kunt vergaderen. Waar je inspraak kunt hebben in wat er in je wijk gebeurt. Zodat mensen in een wijk weer op elkaar betrokken raken.

De 3 beste buurthuizen in Enschede zijn zulke ontmoetingscentra. Zij zijn de spil van de wijk, en iedereen in de wijk kan er terecht. Woon je in Stro√Įnkslanden, Velve-Lindenhof of de Roombeek, kom dan buurten in de wijkcentra van woningcorporatie De Woonplaats.

Hart van de wijk

De beste buurthuizen zijn die buurthuizen, die het hart van de wijk vormen. Waar welzijnswerk een plaats heeft, waar een luisterend oor geboden wordt, en waar iedereen elkaar kan ontmoeten voor activiteiten, scholing, vergaderingen, een gezamenlijke maaltijd, of een kopje koffie.

Wonen is samenleven. Dat is het uitgangspunt van De Woonplaats, en van het Stroinkshuis, Lumen en Prismare. Deze buurthuizen zijn dan ook plaatsen waar mensen uit de wijk met aller.lei interesses, culturen en achtergronden elkaar kunnen ontmoeten. Samen activiteiten doen hoort bij samen leven. Het vormt de bodem voor het leggen van contact, en een ongedwongen manier met elkaar in gesprek te blijven.

Een thuis in de wijk

OntmoetingDe beste buurthuizen bieden een thuis voor de mensen en organisaties in de wijk. Prismare biedt een plek voor al haar huisgenoten, zoals scholen, bejaardenhuizen, Estinea, verenigingen, de bibliotheek, buurtmaaltijden, een leuke winkel en mooie exposities.

Het Stroinkshuis biedt een plek aan de bejaardensoos, de muziekschool, buurtmaaltijden, allerlei verenigingen, een gezondheidscentrum, de wijkagent en welzijnswerk.

Lumen is het nieuw gebouwde wijkcentrum, waar de wijkbewoners zelf mee hebben gedacht in ontwerp en inrichting. Het is een plek waar opnieuw mooie herinneringen zullen ontstaan, net als in het oude buurthuis.

Lumen biedt een thuis aan een school, naschoolse opvang, het consultatiebureau, de huismeester, een buurtkamer en verenigingen.

De drie beste buurthuizen bieden een plek voor wat er in de wijk leeft.